Patentinis patikėtinis

Dr. Vaclovas Kiškis

vaclovas@invent.lt 

Tel. +370 673 44400 


Lietuvos Respublikos patentinis patikėtinis (registracijos Nr. 47)

Europos patentų tarnybos patentinis patikėtinis (registracijos Nr. 00147580)

Europos prekės ženklų patikėtinis (registracijos Nr. 28387)

Dr. Vaclovas Kiškis - technologijos mokslų daktaras, turintis ilgametę inžinerinio darbo patirtį. V. Kiškis parengė daugiau nei 30 mokslinių publikacijų, sukūrė per 110 išradimų. Svarbiausi patentuoti išradimai - pjiezoelektriniai varikliai.

Dr. V. Kiškis teikia patentinio patikėtinio paslaugas Lietuvoje ir ES, konsultuoja patentabilumo ir pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais. 

INVENT teikia visas patentinio patikėtinio paslaugas: